Liverbirds Trondheim 10 år sesongen 20/21.

10 GRUNNER TIL Å BLI BETALENDE MEDLEM!

 1. Betaler du inn medlemskapet innen 11. september får du et lodd i potten om å vinne tur for 2 til Anfield (2 billetter og hotellovernatting).
 2. Betaler du inn medlemskapet innen 11. september får du koden for å bli med i vår private lige på Fantasy Premier League med mulighet for å vinne 2 billetter til Anfield.
 3. Som betalende medlem får du muligheten til å kjøpe effekter til en lavere pris.
 4. Som betalende medlem får du 10% på pakker til Liverpool gjennom vår samarbeidspartner.
 5. Som betalende medlem får du invitasjon til å se kamp på Three Lions og medlemspris på Dahls.
 6. Som betalende medlem får du invitasjon til andre arrangementer vi planlegger gjennom sesongen, eriblant seongstartfest, ølsmaking osv.
 7. Som betalende medlem får du tilbud om å bli med på fellestur. Dette er siste hjemmekampen i sesongen. (Begrenset antall plasser og ingen informasjon om denne enda pga. corokasitasjonen).
 8. Som betalende medlem får du delta i tippekonkurranser og kan vinne premier.
 9. Som betalende medlem får du mulighet til å delta på årsmøte og kan dermed være med å påvirke klubben vår.
 10. Som betalende medle får du invitasjon til å delta på jubileumsfesten vår mars 2021.

Bonus: Som betalende medlem er du med og kan nomineres til «Årets supporter sesongen 20/21» og kan vinne en signert Liverpooltrøye!

Meld deg inn ved å betale kr 175,- via vipps til 508830, evt via bank 4202 35 92066 . Send deretter en epost til post@liverbirdstrondheim.no med informasjon om mobilnummer. Barn/unge under 16 år sesongen 20/21 har gratis medlemskap, men må meldes inn med navn og fødselsdato.

En samling med Liverpoolsupportere utenfor Three Lions i forbindelse med kampen hvor vi fikk pokalen.

Sakspapirer årsmøte 2020

Årsmøte Liverbirds Trondheim
sesongen 2019/2020


Årsmøte Liverbirds Trondheim avholdes på Three Lions pub, Brattørgata 22B, Trondheim
Tid: søndag 21. juni 2020 kl 18:00

NB! Det var påmelding til årsmøte på grunn av koronasituasjonen og kun de som meldte seg på innen tidsfristen kan stille. Se innkallingen

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to stykker til å signere protokollen
3. Årsberetning sesongen 2019/2020 – vedlagt
4. Regnskap sesongen 2019/2020 – vedlagt
5. Innkomne forslag
6. Budsjett sesongen 2020/2021
7. Valg – presentasjon av kandidater på valg vedlagt
8. Avslutning

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to stykker til å signere protokollen

Sak 3: Årsberetning sesongen 2019/2020

Sesongen 2018/2019 var vi oppe i hele 452 medlemmer og denne sesongen endte vi på 332 medlemmer – takk til alle!

Vi økte medlemsavgiften til kr 175,- denne sesongen etter benkeforslag på årsmøte, har dette sammenheng med nedgang i antall medlemmer?


Oversikt over styremedlemmer

 • Wenche Aarland
 • Inger Ragna Sivertsen
 • Per Arild Moen
 • Lene Syvertsen


Styret har denne sesongen også sjonglert mellom fysiske møter og ellers tatt en del avklaringer via vår side på facebook. Vi lever i en moderne verden og derav benytter vi oss av muligheter via har.

Noen av de sakene som har opptatt oss i styret er følgende:

 • Arrangement for medlemmer
 • Innsamlingsaksjoner
 • Fellestur til Liverpool
 • Arrangement til barn og unge
 • Fantasy Premier league

Hva har skjedd denne sesongen?

Masse arrangement på Three Lions (vi har stort sett hatt arrangement på 3L) i forbindelse med kamper. Vi skulle ønske at flere møtte opp regelmessig. Invitasjoner til arrangement vi har hatt, har i hovedsak blitt sendt ut via Inviter.no, i tillegg til at vi også har opprettet arrangement via FB.  Det er en utfordring dette med å få samlet gjengen, byen er sånn passe stor og mange har sine ting rundt omkring – vi må se nærmere på dette før neste sesong, om det er noe vi kan gjøre.

Plutselig ble vi rammet av korona i mars 2020 og dermed stoppet alt opp.

Loddtrekning hvor premien var tur til Liverpool for 2. Turen til Liverpool ble trukket i oktober og vinneren Per Kristian Berg. Trekningen ble foretatt via “livesending” på Facebook fra Three Lions.

Julebordet denne sesongen ble på Three Lions – som vanlig med et begrenset antall oppmøtte.

 
Brukbar aktivitet på vår FB-side (pr i dag 1655 medlemmer på siden).


Egen liga i Fantasy Premier League hvor vinneren får kampbillett på Anfield, det er overhodet ikke avgjort hvem som stikker av med den. I tillegg har vi hatt månedens manager som vil få premie.


Fellesturen vi skulle gjennomføre i mai (siste hjemmekamp) fikk enorm respons og vi var over 40 stykker som skulle reise over. Ving var valgt som turoperatør til fellesturen. Alt gikk i vasken på grunn av koronaen.  

Vi erfarer at det er vanskelig å få arrangement for juniorer. Vi fikk dog til et arrangement på Bowling 1 på  Heimdal. Der deltok 4 barn/unge og 3 voksne, vi ser at potensialet for oppmøte er enormt mye større. Det ble kjørt gocart og spilt bowling før vi spanderte pizza til slutt. De fremmøtte var særdeles fornøyd.

På landsbasis har det vært gjennomført et nytt treff for ledere av Liverbirdsklubber i Norge. Den samlingen foregikk i Asker en helg i februar og samlet rundt 40 klubber. Hele opplegget ble arrangert av LFCSN og Wenche var selvsagt nok en gang med som bidragsyter for å arrangere sammen med Tore Hansen (Leder av supporterklubben LFSCSN). Et samarbeid med andre styrker oss alle og det gjør det lettere å verve og inkludere medlemmer.

Vi kan også nevne at vi i Trondheim har fått gjennomført et nytt jentetreff. Det ble et nyttårsbord med ca. 20 jenter som var samlet til middag med påfølgende kamp.  

Gjennom sesongen har vi bidratt sammen med våre medlemmer til flere innsamlingsaksjoner. TV-aksjonen, AHFO, Spleisen for Hotel TIA med mere. Det er en stor giverglede blant våre og dette kommer godt med både innenlands og til folk i Liverpool.


I skrivende stund så ligger vi på 1. plass. Vi er 22 poeng foran vår nærmeste konkurrent og vi mangler kun 6 poeng for å sikre vårt første seriemesterskap på 30 år, vi satser på at vi slipper å si; neste sesong……

You’ll never walk alone!
Styret for Liverbirds Trondheim

Sak 4

Sak 5: Innkomne forslag

 1. Liverbirds Trondheim skal, i den grad det er mulig, benytte reiseoperatører som formidler billetter på lovlig vis. Aktører som driver med ulovlig «videresalg» av sesongkort – en praksis Liverpool FC tar avstand fra – skal ikke benyttes.
 • Liverbirds Trondheim bør avklare om det kan reklameres for kommersielle aktører på facebooksiden, og i tilfelle hvilke aktører det kan reklameres for. Sier man ja til én aktør, må man ha et avklart og bevisst forhold til hvorfor det åpnes for slik reklame.

Eksempel: Mange nordmenn/trøndere har et sterkt forhold til puber som The Park og The Albert. Ville det vært greit å sette i gang spleis i koronatida for disse, som helt sikkert trenger det svært mye, slik det i vår er satt i gang spleis for/reklamert for eventer (der det oppfordres til å vippse) for Hotel Tia?

Sak 6: Budsjett sesongen 2020/2021

Det er vanskelig å sette et budsjett og vi foreslår at årsmøte kommer med innspill til hva vi skal bruke penger på kommende sesong og at det nye styret tar med innspillene.

Av inntekter så får vi inn medlemsavgift samt inntekter fra Grasrotandelen. Begge disse avhengig av hvor mange som støtter opp både med å være medlem og gjennom grasrotandelen.

Vi har 10-årsjubileum kommende sesong og da bør vi sørge for å få til en bra feiring.

Vedrørende veldedighet så gir vi utfra hvor mye vi har sjans til, også med bidrag fra medlemmene.

Sak 7: Innstilling fra valgkomiteen

Styret:

Leder: Wenche Aarland, 2 år

Styremedlem 1: Roger Kjeldsberg, 2 år

Styremedlem 2: Anja Bjartan, 2 år

Styremedlem 3: John Atle Hammerås, 1 år

Styremedlem 4: Andreas Bugge Sandmo, 1 år

Styremeldem 5: Morten Isachsen, 1 år

Valgkomiteen, alle for 1 år:

Medlem 1 valgkomite: Inger Ragna Sivertsen

Medlem 2 valgkomite: Catharina Morken

Medlem 3 valgkomite: Kjetil Sørensen

Sak 8: Avslutning

Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøte i Liverbirds Trondheim avholdes på Three Lions pub, Brattørgata 22B, Trondheim søndag 21. juni kl 18:00.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to stykker til å signere protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Fastsette regnskapet
5. Budsjett sesongen 2020/2021
6. Valg av styret og valgkomite
8. Eventuelt innkomne forslag

Disse står på valg

Årsmøte skal velge fire styremedlemmer.

Wenche Aarland ble  i 2018 valgt for to år i 2018 og tar gjenvalg.

Inger Ragna Sivertsen og Per Arild Moen tar ikke gjenvalg,

Lene Syvertsen ble i 2019 valgt for to år men trekker seg etter denne sesongen da det planlegges å få på plass en lokal klubb i Modum.

Årsmøte skal også velge medlemmer til valgkomiteen. Det er under avklaring hvem i valgkomiteen som evt tar gjenvalg og dette oppdateres her snarest.

Forslag på kandidater eller forslag som skal behandles på årsmøte må sendes oss skriftlig senest 10. juni.

Påmelding og møtedokumenter

Registrering av møtedeltakere blir gjort ved inngang til lokalet (kun medlemmer). Her utleveres også årsberetningen. Årsberetningen legges ut på liverbirdstrondheim.no noen dager i forkant.

Medlemmer må ha vært medlemmer i tre måneder for å ha stemmerett på årsmøte.

NB: På grunn av krevende tider ifm korona-viruset må vi ha påmelding fra de medlemmer som ønsker å delta. Send en kort e-post om din deltakelse til post@liverbirdstrondheim.no senest 12. juni.

Vi gjør også oppmerksom på at møtedato og/eller møteform kan bli flyttet på kort varsel på grunn den krevende tiden vi er inne i samt at vi også ønsker å koordinere oss med evt. oppstart i Premier League den helgen. Følg med på liverbirdstrondheim.no for all informasjon om årsmøte. Vi oppdaterer eventuelle endringer her på siden.

Vi ønsker alle medlemmer av Liverbirds Trondheim velkommen til årsmøte.

Styret

Årsmøte i Liverbirds Trondheim

Det kalles inn til årsmøte i Liverbirds Trondheim.

Nedenfor er saksliste for klubbens årsmøte i 2019

Årsmøte Liverbirds Trondheim avholdes på Three Lions pub, Brattørgata 22B, Trondheim
Tid: lørdag 04. mai 2018 kl 1800.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to stykker til å signere protokollen
3. Årsberetning 2018
4. Regnskap 2018
5. Innkomne forslag
6. Budsjett 2019
7. Valg
8. Avslutning

Siden vi var sent ute med sakslisten så ga vi beskjed om at forslag kunne sendes inn til oss i løpet av 3. mai, evt så er det mulig å komme med forslag ved oppstart for våre oppmøtte medlemmer.

Har du lyst til å gjør en innsats i styret for Liverbirds Trondheim?

Gjelder betalende medlemmer av Liverbirds Trondheim
 
Har du lyst til å gjør en innsats i styret for Liverbirds Trondheim?
4 av dagens styremedlemmer er på valg (Martin Nilsen (junior), Pål Sture Nilsen, Inger Ragna Sivertsen og Wenche Aarland), samt at 1 har meldt seg ut av styret (Frode Wold). Det betyr at det er 5 plasser tilgjengelig.
 

Fortsett å lese Har du lyst til å gjør en innsats i styret for Liverbirds Trondheim?

Support and believe