Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøte i Liverbirds Trondheim avholdes på Three Lions pub, Brattørgata 22B, Trondheim fredag 19. juni kl 18:00.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to stykker til å signere protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Fastsette regnskapet
5. Budsjett sesongen 2020/2021
6. Valg av styret og valgkomite
8. Eventuelt innkomne forslag

Disse står på valg

Årsmøte skal velge fire styremedlemmer.

Wenche Aarland ble  i 2018 valgt for to år i 2018 og tar gjenvalg.

Inger Ragna Sivertsen og Per Arild Moen tar ikke gjenvalg,

Lene Syvertsen ble i 2019 valgt for to år men trekker seg etter denne sesongen da det planlegges å få på plass en lokal klubb i Modum.

Årsmøte skal også velge medlemmer til valgkomiteen. Det er under avklaring hvem i valgkomiteen som evt tar gjenvalg og dette oppdateres her snarest.

Forslag på kandidater eller forslag som skal behandles på årsmøte må sendes oss skriftlig senest to uker før møtet (frist 5. juni).

Påmelding og møtedokumenter

Registrering av møtedeltakere blir gjort ved inngang til lokalet (kun medlemmer). Her utleveres også årsberetningen. Årsberetningen legges ut på liverbirdstrondheim.no noen dager i forkant.

Medlemmer må ha vært medlemmer i tre måneder for å ha stemmerett på årsmøte.

NB: På grunn av krevende tider ifm korona-viruset må vi ha påmelding fra de medlemmer som ønsker å delta. Send en kort e-post om din deltakelse til post@liverbirdstrondheim.no senest 10. juni.

Vi gjør også oppmerksom på at møtedato og/eller møteform kan bli flyttet på kort varsel på grunn den krevende tiden vi er inne i samt at vi også ønsker å koordinere oss med evt. oppstart i Premier League den helgen. Følg med på liverbirdstrondheim.no for all informasjon om årsmøte. Vi oppdaterer eventuelle endringer her på siden.

Vi ønsker alle medlemmer av Liverbirds Trondheim velkommen til årsmøte.

Styret

Årsmøte i Liverbirds Trondheim

Det kalles inn til årsmøte i Liverbirds Trondheim.

Nedenfor er saksliste for klubbens årsmøte i 2019

Årsmøte Liverbirds Trondheim avholdes på Three Lions pub, Brattørgata 22B, Trondheim
Tid: lørdag 04. mai 2018 kl 1800.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to stykker til å signere protokollen
3. Årsberetning 2018
4. Regnskap 2018
5. Innkomne forslag
6. Budsjett 2019
7. Valg
8. Avslutning

Siden vi var sent ute med sakslisten så ga vi beskjed om at forslag kunne sendes inn til oss i løpet av 3. mai, evt så er det mulig å komme med forslag ved oppstart for våre oppmøtte medlemmer.

Har du lyst til å gjør en innsats i styret for Liverbirds Trondheim?

Gjelder betalende medlemmer av Liverbirds Trondheim
 
Har du lyst til å gjør en innsats i styret for Liverbirds Trondheim?
4 av dagens styremedlemmer er på valg (Martin Nilsen (junior), Pål Sture Nilsen, Inger Ragna Sivertsen og Wenche Aarland), samt at 1 har meldt seg ut av styret (Frode Wold). Det betyr at det er 5 plasser tilgjengelig.
 

Fortsett å lese Har du lyst til å gjør en innsats i styret for Liverbirds Trondheim?

Medlemskap for sesongen 17/18 (trekning av kommende sesongs drakt for hvert 100. betalende)

 Sesongen 2016/2017 har vært en rekordsesong for antall medlemmer i Liverbirds Trondheim. Vi endte opp med hele 281 medlemmer! Klarer vi å slå denne rekorden for kommende sesong? Skal vi klare det, må du fornye meldemskapet ditt OG vi må få med flere nye medlemmer. La oss gå for å nå 300 medlemmer!

Fortsett å lese Medlemskap for sesongen 17/18 (trekning av kommende sesongs drakt for hvert 100. betalende)

Support and believe