Årsmøtepapirer

Her legger vi ut sakspapirene til siste årsmøte (sendes også på epost til medlemmer)

Velkommen til årsmøte Liverbirds Trondheim 2021

Årsmøte Liverbirds Trondheim avholdes på Three Lions pub, Brattørgata 22B, Trondheim
Tid: lørdag 28.08 2021 kl 16:30

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og to stykker til å signere protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Fastsette regnskapet
 5. Budsjett sesongen 2021/2022
 6. Valg av styret og valgkomite
 7. Eventuelt innkomne forslag

Disse står på valg

Årsmøte skal velge 3 styremedlemmer.

 • Morten Ropstad Isachsen
 • John Atle Hammerås

Begge valgt for 1 år og tar gjenvalg

 • Andreas Bugge Sandmo, valgt for 1 år, tar ikke gjenvalg

Årsmøte skal også velge 3 medlemmer til valgkomiteen.

 • Catharina Morken gjenvalg.
 • Inger Ragna Sivertsen og Kjetil Sørensen tar ikke gjenvalg

Forslag på kandidater sendes oss skriftlig senest 19. august. Forslag som skal behandles på årsmøte må sendes oss skriftlig senest 21.august.

Påmelding og møtedokumenter

Registrering av møtedeltakere blir gjort ved inngang til lokalet (kun medlemmer). Her utleveres også årsberetningen. Årsberetningen legges ut på liverbirdstrondheim.no dagen i forkant.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to stykker til å signere protokollen

Sak 3: Årsberetning sesongen 2020/2021

Årsberetning finner du under Årsmeldinger | Liverbirds Trondheim

Sak 4: Regnskap sesongen 2020/21

Sak 5. Budsjett sesongen 2021/2022

Sak 6: Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 21/22

Valgkomiteen har bestått av Kjetil Sørensen, Catharina Morken og Inger Ragna Sivertsen.

John Atle Hammerås, Morten Isachsen og Andreas Bugge Sandmo var alle valgt inn for 1 år på siste årsmøte. John Atle Hammerås og Morten Isachsen har sagt seg villig til gjenvalg.

Valgkomiteen har lagt ut informasjon vi Facebook og tatt personlig kontakt med medlemmer for å rekruttere nye til styret. Det har vært lite respons, men Hilde Merethe Skaret stiller til valg.

Vi foreslår følgende innstilling til nytt styre:

 • Wenche Aarland (ikke på valg)
 • Anja Bjartan (ikke på valg)
 • Roger Kjeldsberg (ikke på valg)
 • John Atle Hammerås – 2 år
 • Hilde Merethe Skaret – 2 år
 • Morten Isachsen -1 år

Til ny valgkomite innstilles:

 • Pål Sture Nilsen
 • Catharina Morken
 • Alf Einar Sivertsen

Alle er forespurt og har sagt seg villig til å stille.

For valgkomiteen, Inger Ragna Sivertsen

Sak 7: Innkomne forslag

Sak 1: Styret ønsker å ta en diskusjon med medlemmene vedr premier. Vi har utestående premier på turer og dette gjør innhogg i økonomien.

 • Hva skal vi ha som premie på årets FPL?
 • Skal vi gjennomføre loddtrekning (og salg av lodd) og hva skal premien være?

Sak 2: Styret ønsker å vite om vi skal inngå avtale med noen leverandør vedr turer til Liverpool. Vi ønsker kun å inngå avtale om lovlige billetter. Ving er ikke aktuell leverandør da de ikke inngår avtale med lokale klubber. Avslutning

Support and believe